Termeni și condiții de utilizareGTCont, un produs și serviciu al GT3

data: 21 Iulie 2015


Prezentul acord de servicii guvernează achiziția și utilizarea, în orice mod, a site-ului web și a aplicației, gratuit sau în baza unui abonament lunar, de dvs. și acceptat de GT3 și descrie termenii și condițiile care se aplică pentru această utilizare a serviciilor. SUNTEȚI DE ACORD SĂ RESPECTAȚI TERMENII ȘI CONDIȚIILE conținute. GT3 isi rezerva dreptul de a schimba sau modifica oricare dintre termenii și condițiile prevăzute în prezentul acord în orice moment și din când în când la discreția sa, precum și pentru a determina dacă și când orice astfel de modificări se aplică atât clienții existenți sau viitori. GT3 poate face schimbări sau modificări ale politicilor și condițiilor fară a te notifica. Utilizarea în continuare a Serviciilor după modificare va constitui acceptarea acestor schimbări sau modificări.

1. Plata.

Drept contraprestație pentru furnizarea Serviciilor utilizare mai jos, Clientul este de acord să plătească GT3 taxa lunară cumulată pe baza serviciilor de abonament lunar și condițiile selectate, pentru abonamente plătite

2. Furnizarea de servicii.

GT3 va oferi clienților cu serviciile comandate care sunt descrise în "Conturi PRO" în altă parte în acest document. Clientul înțelege și este de acord că GT3 va găzdui și oferi Serviciul numai în conformitate cu informațiile furnizate de Client.

3. Drepturile asupra aplicației și a conținutului.

Cu excepția oricăror materiale și tehnologii ale terțelor părți, așa cum sunt prezentate în secțiunea "Despre", clientul deține dreptul asupra conținutului clientului. "Conținutul Clientului" înseamnă orice conținut sau informație (inclusiv, fără limitare, orice text, muzică, sunet, fotografii, video, grafică, date, sau software), în orice mediu, cu condiția de Client al GT3. "Materialele terțelor părți" înseamnă orice conținut, software sau alte materiale precum programe de calculator, care sunt deținute de o altă entitate decât GT3, și licențiate de către GT3 sau, în general, la dispoziția publicului, inclusiv clientului, în condiții de licențiere publicate și care sunt folosite de GT3 pentru a opera acest site si aplicațiile. GT3 detine drepturile de design ale site-ului și aplicațiilor. Dacă un client nu va mai plăti taxa lunară pentru serviciul de folosire GTCont clientul nu are dreptul de a utiliza serviciul și aplicațiile în niciun scop.

4. Licență limitată asupra conținutului.

Client acordă prin prezenta catre GT3 licentă limitată, dreptul neexclusiv și licența de a copia, distribui, transmite, afișa, crea lucrări derivate din, modifica, și orice altă formă de utilizare și exploatare a continutui Client, orice continut Client, numai în scopul prestării serviciilor GT3 și a informărilor inclusiv publicitare de către GT3 în temeiul prezentului acord. GT3 nu pune la dispoziția terților Conținului Clientului, cu excepția autoritaților legale, dacă este cazul. Acest drept limitat și licența nu se extinde la alte materiale sau în orice alt scop și va înceta în mod automat la încetarea prezentului acord, din orice motiv.

5. Standarde de conținut.

Clientul este de acord să nu ofere conținut Client, și GT3 nu va oferi în mod intenționat către Clienți orice conținut, care (a) încalcă proprietatea intelectuală oricărei terțe părți sau a drepturilor de publicitate / de confidențialitate; (b) încalcă orice lege sau regulament aplicabil; (c) este defăimătoare, violentă, în mod clar dăunătoare, obscenă sau pornografică, ori încalcă legile cu privire la drepturile cetățenilor; (d) conține viruși, cai troieni, viermi, bots sau alte rutine de programare pe calculator, care sunt destinate a deteriora sau interfera cu orice sistem, date sau informații cu caracter personal. În cazul în care Clientul nu este din România, Clientul este de acord să respecte toate legile locale și naționale aplicabile. GT3 își rezervă dreptul de a refuza orice informație pe care o consideră nepotrivită.

6. Suport.

GT3 este de acord să ofere asistență tehnică rezonabilă utilizatorilor platitori exclusiv folosind partea de suport a acestui site în timpul orelor normale de program. GT3 nu va oferi asistență pentru clienți prin niciun alt mijloc.

7. Termeni de reziliere.

(a) Prezentul acord intră în vigoare începând cu data publicării lui și va continua până la reziliere; (b) GT3 poate denunța prezentul acord, după cinci (5) zile de la notificarea scrisă a Clientului (email către adresa furnizată de client) dacă Clientul încalcă acest Acord, inclusiv, fără limitare, incapacitatea de a plăti, și pentru neremedierea unei încălcari în timpul de cinci (5) zile; (c) la încetarea prezentului acord, Clientul va plăti GT3 pentru toate serviciile furnizate Clientului de către GT3 înainte de reziliere

8. Garanție.

Cu excepția cazurilor prevăzute în mod expres în prezentul acord, serviciile sunt furnizate "ca atare", și GT3 declină expres toate garanțiile și condițiile de orice fel, implicit sau statutar, inclusiv, fara limitare, garanțiile implicite de titlu, non-încălcare, vandabilitate și adecvare la un anumit scop. Întreruperea serviciilor: Recunoașteți prezenta și sunteți de acord că GT3 nu va fi raspunzatoare pentru nicio întârziere, întrerupere temporara sau definitivă a serviciilor. Fiecare parte recunoaște că nu a intrat în acest Acord, în dependență de orice garanție sau reprezentare cu excepția celor menționate expres în prezentul acord. Toate serviciile de găzduire oferit de GT3 pentru un Client vor fi considerate acceptate atunci când sunt livrate.

8. Despăgubiri.

Clientul va apăra GT3 față de orice pretenție a unei terțe părti, acțiune, proces, sau proceduri întemeiate pe orice incalcare a legămintelor prevăzute în acest acord. Sub rezerva secțiunii 10, Clientul va despăgubi GT3 pentru toate pierderile, daunele precum și toate cheltuielile și costurile suportate de GT3, ca urmare a unei astfel de pretenție a unei terțe părți, acțiune, proces, sau proceduri legale.

10. Limitarea răspunderii.

GT3 NU VA FI RESPONSABILĂ PENTRU (A) NICIO PIERDERE DE UTILIZARE, PIERDERI DE DATE SAU ÎNTRERUPEREA ACTIVITĂȚII SAU (B) ORICE incidente, consecințe sau daune-interese DE ORICE FEL (INCLUSIV, FĂRĂ A SE LIMITA LA, PIERDERI DE PROFIT) INDIRECTE, SPECIALE, INDIFERENT DE FORMĂ SAU ACȚIUNE, FIE ÎN CONTRACT, PREJUDICIU (INCLUSIV NEGLIJENȚĂ), răspundere strictă, SAU ALTFEL, CHIAR DACA GT3 A FOST INFORMATĂ DE POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE. Clientul recunoaște că aceste limitări sunt un element esențial al prezentului acord și în absența acestor limitări, GT3 nu ar intra in aceast ACORD.