Operaţiunea de leasing

Operaţiunea de leasing, reglementată de OG 51/1997 republicată şi actualizată, este definită ca operaţiunea prin care „locatorul / finanţatorul transmite pentru o perioadă determinată dreptul de folosinţă a unui bun locatarului / utilizatorului, contra unei plăţi periodice (rata de leasing), iar la sfârşitul perioadei de leasing locatorul/finanţatorul se obligă să respecte dreptul de opţiune al locatarului/utilizatorului de a cumpăra bunul, de a prelungi contractul de leasing fără a schimba natura leasingului ori de a înceta raporturile contractuale.” Contractul de leasing trebuie să cuprindă obligatoriu tipul de leasing contractat – financiar sau operaţional.

În cazul contractului de leasing financiar, utilizatorul deduce dobânda şi înregistrează amortizarea bunului respectiv, iar în cazul contractului de leasing operaţional, utilizatorul deduce chiria dar amortizarea bunului cade în sarcina finanţatorului de leasing operaţional, acesta fiind proprietarul bunului.

Leasingul financiar este definit de art. 7 din Codul Fiscal, ca acel contract de leasing care îndeplineşte cel puţin una din condiţiile de mai jos:

a) riscurile și beneficiile dreptului de proprietate asupra bunului care face obiectul leasingului sunt transferate utilizatorului la momentul la care contractul de leasing produce efecte;

b) contractul de leasing prevede expres transferul dreptului de proprietate asupra bunului ce face obiectul leasingului către utilizator la momentul expirării contractului;

c) utilizatorul are opțiunea de a cumpăra bunul la momentul expirării contractului, iar valoarea reziduală exprimată în procente este mai mică sau egală cu diferența dintre durata normală de funcționare maximă și durata contractului de leasing, raportată la durata normală de funcționare maximă, exprimată în procente;

d) perioada de leasing depășește 80% din durata normală de funcționare maximă a bunului care face obiectul leasingului; în înțelesul acestei definiții, perioada de leasing include orice perioadă e) valoarea totală a ratelor de leasing, mai puțin cheltuielile accesorii, este mai mare sau egală cu valoarea de intrare a bunului.

e) valoarea totală a ratelor de leasing, mai puțin cheltuielile accesorii, este mai mare sau egală cu valoarea de intrare a bunului.

Leasingul operaţional definit de art. 8 din Codul Fiscal, este acel contract de leasing care „transferă locatarului riscurile și beneficiile dreptului de proprietate, mai puțin riscul de valorificare a bunului la valoarea reziduală”. La finalul contractului de leasing operaţional, utilizatorul trebuie să returneze bunul.

Valoarea reziduală reprezintă valoarea ce poate fi recuperată din bunul scos din funcţiune la expirarea duratei normale de funcţionare, după scăderea cheltuielilor cu scoaterea din folosinţă.
Indiferent de tipul contractului de leasing, obligaţia asigurării bunului este în sarcina finanţatorului pe când costurile asigurării sunt suportate de utilizator, dacă în contract nu s-a specificat altfel.

Daca analizăm avantajele şi dezvantajele celor 2 tipuri de leasing, trebuie să ne gandim şi la faptul că leasingul financiar este luat în calcul la gradul de îndatorare întrucât se comportă ca un împrumut, garantat cu bunul luat in leasing. Leasingul operaţional stabileşte rate fixe ce reflectă costurile de utilizare ale bunului, fără plata unui avans, se comportă ca o închiriere, şi nu se ia în calcul la gradul de îndatorare.

Monografia contabilă pentru leasingul financiar, în cazul achiziţiei unui mijloc de transport, se prezintă astfel:
– înregistrarea facturii de avans:
%                   404 Furnizori de imobilizări
4093 Avansuri pentru imobilizări
4426 TVA deductibilă

– înregistrarea plăţii facturii de avans prin bancă:
404                                       =             5121
Furnizori de imobilizări                     Conturi la bănci în lei

– înregistrarea bunului la valoarea capitalului de rambursat, la data procesului-verbal de predare-primire a bunului:
213                                    =             167
Instalaţii tehnice şi                             Alte împrumuturi şi
mijloace de transport                        datorii asimilate

– înregistrarea stornării avansului din capitalul de rambursat:
167                                     =               4093
Alte împrumuturi şi                            Avansuri pentru imobilizări
datorii asimilate

– înregistrarea ratei de leasing facturată de finanţator către utilizator:
%             404 Furnizori de imobilizări
167 Alte împrumuturi şi datorii asimilate
666 Cheltuieli privind dobânzile
4426 TVA deductibilă

– înregistrarea plăţii ratei de leasing prin bancă:
404                                       =               5121
Furnizori de imobilizări                       Conturi la bănci în lei

– înregistrarea transferului dreptului de proprietate la valoarea reziduală:
%                404 Furnizori de imobilizări
167 Alte împrumuturi şi datorii asimilate
4426 TVA deductibilă

– înregistrarea plăţii facturii de valoare reziduală prin bancă:
404                                      =                 5121
Furnizori de imobilizări                        Conturi la bănci în lei

Postat în

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *