Erori contabile

“ERRARE HUMANUM EST” (lat.) a greși e omenește – Proverb latin

Și în contabilitate pot exista erori. Nu de puține ori auzim că înainte de depunerea situațiilor financiare „puricăm și răspuricăm” operațiunile înregistrate în cursul anului pentru a fi siguri că evidențiem o reprezentare exactă, completă, neutră și fără erori. După cum spune și vestitul OMFP 1802/2014, principiul intangibilității prevede că bilanțul de deschidere al exercițiului curent trebuie să corespundă cu bilanțul de închidere al exercițiului precedent, și în cazul corectării unor erori în anul curent – după depunerea situațiilor financiare, dar aferente anului precedent, bilanțul exercițiului financiar precedent nu se modifică.

Regula generală este aceea că erorile contabile se corectează la data constatării lor.

În ceea ce privește erorile aferente exercițiului financiar curent, este simplu, acestea se corectează prin contul 121 profit și pierdere, prin stornare în roșu (nota contabilă inițială cu semnul minus) sau stornare în negru (înregistrarea inversă a notei contabile inițiale).

Lucrurile se complică totuși când avem de-a face cu erori aferente unui exercițiu financiar precedent. În primul rând, analizăm dacă eroarea constatată are un caracter semnificativ sau nesemnificativ. Prima întrebare este: ce înseamnă semnificativ și ce înseamnă nesemnificativ? La punctul 67 alin. (4) din OMFP 1802/2014 găsim răspunsul întrebării noastre, și anume: „Erorile nesemnificative sunt cele de natură să nu influențeze informațiile financiar‐contabile. Se consideră  că  o eroare este semnificativă  dacă  aceasta ar putea influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate pe baza situațiilor financiare anuale. Analizarea dacă o eroare este semnificativă sau nu se efectuează în context, având în vedere natura sau valoarea individuală ori cumulată a elementelor.”

Pentru că fiecare entitate are un anumit specific, reglementările contabile naționale nu prevăd un prag de semnificație la care să ne raportăm, ci acest prag va fi evaluat de fiecare entitate în parte, în funcție de specificul ei, și prezentat în politicile contabile interne astfel încât, atunci când avem de corectat erori din ani anteriori, ne bazăm pe o prevedere internă a entității în discuție. Pragul de semnificație stabilit prin politicile contabile trebuie să fie relevant în luarea deciziilor economice de către utilizatorii situațiilor financiare anuale.

Erorile semnificative constatate în exercițiul financiar curent dar aferente unui exercițiu financiar anterior, se corectează prin contul 1174 rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile, pe când erorile nesemnificative constatate în exercițiul financiar curent dar aferente unui exercițiu financiar anterior, se pot corecta prin contul 121 profit și pierdere. Erorile constatate și perioadele aferente se evidențiază distinct în notele explicative la situațiile financiare anuale.

Din punct de vedere fiscal, în cazul corectării erorilor nesemnificative pe seama contului 121 profit și pierdere, acestea sunt luate în calcul la determinarea rezultatului fiscal din anul curent, iar în cazul corectării erorilor semnificative pe seama contului 1174 rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile, se ajustează rezultatul fiscal al anului la care se referă prin depunerea unei declarații rectificative.

Postat în

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *