Consultul oftalmologic suportat de angajator pentru angajații care lucrează la calculator

După cum spune art. 6 din Legea 319/2006 actualizată, „angajatorul are obligația de a asigura securitatea și sănătatea lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă”. Totodată, prin HG 1028/2006 se reglementează cerințele  minime de sănătate și securitate în muncă referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare.

Timpul de lucru în fața calculatorului trebuie întrerupt periodic prin pauze sau prin desfășurarea altor activități care să reducă suprasolicitarea în fața ecranului de vizualizare, angajatorul având obligația de planificare a sarcinilor și pauzelor. Angajații beneficiază de examen oftalmologic înainte de angajare și apoi la intervale regulate, prin examenul de medicina muncii, dar și ori de câte ori apar tulburări de vedere care pot fi cauzate de activitatea la ecranul de vizualizare. În cazul în care examenul de medicina muncii arată că angajatul are nevoie de un consult oftalmologic specializat, acesta va fi plătit de către angajator, după cum se arată în art. 15 al HG 1028/2006.

Este sau nu cheltuială deductibilă?

Da, este! Codul fiscal ne arată că sunt considerate cheltuieli deductibile acele „cheltuieli efectuate în scopul desfășurării activității economice, inclusiv cele reglementate de acte normative în vigoare”. Prin normele metodologice, pentru aplicarea art. 25 alin (1) din Codul fiscal, sunt menționate cu titlu de exemplu, ca făcând parte din această definiție a cheltuielilor deductibile, cheltuielile efectuate pentru securitate și sănătate în muncă, potrivit legii.

Postat în

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *