Câștigul salarial mediu brut pentru anul 2017

Câștigul salarial mediu brut pentru anul 2017, stabilit prin Legea bugetului asigurărilor sociale nr. 7/2017 publicată în Monitorul Oficial Nr. 127/17.02.2017, este de 3.131 lei. Cuantumul ajutorului de deces în cazul asiguratului sau pensionarului crește de la 2.681 lei cât era în 2016, la 3.131 lei cum este prevăzut în Legea nr. 7/2017, iar în cazul unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, crește de la 1.341 lei la 1.566 lei.

Conform Codului Fiscal, în funcție de acest câștig salarial mediu brut de 3.131 lei pentru anul 2017,se stabilește baza de calcul a CAS pentru indemnizația de concediu medical suportată de angajator sau din Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS).

De asemenea, baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale de stat (CAS) datorată de persoanele fizice care realizează venituri din activități independente, nu poate fi mai mică decât 35% din salariul mediu brut (1.096 lei) și nici mai mare decât de 5 ori salariul mediu brut (15.655 lei).

Persoanele fizice care realizează venituri din activități independente, sunt asigurate obligatoriu în sistemul public de pensii dacă:

  • venitul lunar net (sistem real), realizat în anul precedent, este mai mare de 1.096 lei;
  • venitul lunar estimat (sistem real – pentru cele înființate în cursul anului fiscal) este mai mare de 1.096 lei;
  • valoarea lunară a normelor de venit (pentru persoanele fizice care desfășoară activități independente raportate la norme de venit), este mai mare de 1.096 lei.

În cazul persoanelor fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, baza lunară de calcul a contribuției individuale de asigurări sociale, care se reține și se plătește de către plătitorul de venit, nu poate fi mai mare de 15.655 lei (de 5 ori salariul mediu brut).

În ceea ce privește contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS), baza lunară de calcul nu poate depăși valoarea de 15.655 lei, în cazul persoanelor fizice cu venituri din pensii, a persoanelor fizice care beneficiază de indemnizație de șomaj, de indemnizație lunara pe perioada concediului de acomodare, de indemnizație pentru creșterea copilului respectiv de indemnizație pentru copilul cu handicap; în cazul persoanelor fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, din cedarea folosinței bunurilor, din activități agricole, silvicultură si piscicultură.

Și în cazul persoanelor fizice care realizează venituri din activități independente, se aplică același plafon al bazei lunare de calcul a CASS de 15.655 lei, reprezentând de 5 ori salariul mediu brut, indiferent dacă venitul net anual se determină în sistem real sau pe baza normelor de venit.

Persoanele fizice care realizează venituri din dividende, vor plati CASS determinat ca bază lunară de calcul din câştigul net anual raportat la cele 12 luni ale anului în care se realizează venitul. În acest caz nu există un plafon limită în funcţie de salariul mediu brut, astfel că persoana care încasează venituri din dividende va plăti CASS calculat la tot câştigul realizat. Persoanele fizice care realizează venituri din dividende, exceptate de la plata CASS sunte cele care realizează şi venituri din:

 – salarii sau asimilate salariilor;

– pensii;

– activităţi independente;

– asocierea cu o persoană juridică plătitoare de impozit pe profit sau pe veniturile microîntreprinderilor;

– activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură;

– indemnizaţii de şomaj;

– indemnizaţii pentru creşterea copilului;

– ajutor social;

– indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă drept rmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale.

Postat în

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *